Aanmelding Proeftoets Centrale Eindtoets so/sbo 2023

Welkom op de aanmeldpagina voor de proeftoets van de Centrale Eindtoets 2023 van het College voor Toetsen en Examens. Fijn dat u meewerkt aan de proeftoets, zodat wij uw leerlingen ook in de toekomst een kwalitatief hoogwaardige Centrale Eindtoets kunnen aanbieden.

Heeft u vragen over de proeftoets? Neem dan s.v.p. contact op met de helpdesk van de Centrale Eindtoets via (050) 599 77 99 of mail ons via info@centraleeindtoetspo.nl.

Let op: het is belangrijk dat u het juiste brinnummer invult. Weet u uw brinnummer niet? Neem dan contact op met de helpdesk.

Momenteel kan het verzenden van het formulier wat langer duren dan gebruikelijk. Wanneer de bevestiging verschijnt, weet u zeker dat het formulier goed is aangekomen. Alvast bedankt!

Velden met * zijn noodzakelijk voor een goede verwerking.

Brinnummer (99XX99) *
School *
Postcode *
Huisnummer *  
Huisnummer toevoeging (A, III, etc.)
Straat *
Plaats *
Contactpersoon
Met contactpersoon bedoelen wij de afnameleider. Dit is meestal de leerkracht van de groep die de toets afneemt. Deze leerkracht bereidt de afname van de toetsen voor en zorgt ervoor dat de (digitale) toets beschikbaar gesteld wordt aan de leerlingen. Hij/zij ontvangt na het versturen van deze aanmelding ook alle correspondentie rondom de afname. Vul hier dus de gegevens in van de afnameleider.

Let op: E-mailadressen eindigend op hotmail.com, outlook.com, gmail.com en live.com kunnen niet worden gebruikt
Aanhef *
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voorletters *
Telefoonnummer *  
E-mail *
E-mail herhalen *

Naam toets: Proeftoets Centrale Eindtoets 2023
Afnameperiode: 30 januari tot en met 17 februari 2023
Aandachtspunten: Hieronder kunt u aangeven welke toets(en) u wilt afnemen. Uitleg over de verschillende toetsen vindt u op de website www.centraleeindtoetspo.nl. U kiest zelf welke leerlingen u welke toetsvariant laat maken. Wanneer u op een toetsvariant klikt, ontvouwt zich een nieuwe regel. Deze vult u alléén in als u aan meerdere toetsvarianten wilt deelnemen.
LET OP:
Per leerling kiest u één toetsvariant. Voorbeeld: Stel u heeft een klas met 28 leerlingen. Dan kunt u ervoor kiezen om de proeftoets door 20 leerlingen digitaal te laten maken en 8 digitaal vereenvoudigd. In totaal meldt u dan alle 28 leerlingen aan.
Gegevens
Aantal leerlingen * Onderdelen *